هنرمندان ایرانی كه با هم ازدواج كرده‎اند    عکس نازنین بیاتی           

دسته بندی
تبلیغات
خیریه همت

تبلیغات

 


دریچه

رسانه ۷ –تعبیر خواب هایی که با حروف پ شروع میشود پنبه ۱ـ دیدن مزرعه پنبه در خواب ، علامت به دست آوردن مقامی بزرگ و اوقاتی ثمر بخش است . ۲ـ اگر کشاورزی خواب مزرعه پنبه ببیند ، نشانه آن است که به ثروت و فراوانی دست می یابد . ۳ـ دیدن پنبه در […]

رسانه ۷ –تعبیر خواب هایی که با حروف پ شروع میشود پروانه ۱ـ دیدن پروانه میان گلها و بر فراز چمنهای سبز در خواب ، دلالت بر آن دارد که کامیاب و پیروز خواهید شد . ۲ـ اگر پروانه ها را در حال پرواز ببینید ، نشانه آن است که از دوستانی که دور از […]

رسانه ۷ –تعبیر خواب هایی که با حروف پ شروع میشود پتو ۱ـ خواب پتوی کثیف ، نشانه خیانت و بی وفایی است . ۲ـ خواب پتوی تمیز و پاکیزه ، نشانه اقبال است . و اینکه از بیماریی خطرناک توسط عواملی ناشناخته نجات خواهید یافت . پختن گوشت اگر در خواب گوشتی در حال […]

رسانه ۷ –تعبیر خواب هایی که با حروف پ شروع میشود پا ۱ـ دیدن پای خود در خواب ، علامت نومیدی و مغلوب اراده دیگری شدن ، است . ۲ـ دیدن پای دیگران در خواب ، نشانه آن است که با سختی از حقوق خود دفاع می کنید و به مقامی بالاتر در زندگی دست […]

تعبیر خواب هایی که با حروف ب شروع میشود بهار ۱ـ اگر خواب ببینید فصل بهار در پیش رو است ، نشانه آن است که دوستانی شاد و وظایفی دلپذیر خواهید داشت . ۲ـ اگر خواب ببینید برای نقشه های خودتان زندگی دیگران را به خطر انداخته اید ،‌ نشانه آن است که می کوشید […]

تعبیر خواب هایی که با حروف ب شروع میشود بز ۱ـ اگر خواب ببینید بزهای سرگردان در اطراف مزرعه چرا می کنند ، علامت آب و هوای موسمی و محصول فراوان است . اگر آنها را جایی دیگر ببینید ، نشانه انجام معاملاتی محتاطانه و کسب ثروتی بیشتر است . ۲ـ اگردرخواب بز نری به […]

تعبیر خواب هایی که با حروف ب شروع میشود بذر دیدن بذر در خواب ، نشانه سعادتی افزاینده است . هر چند اوضاع فعلی ناخوشایند به نظر برسد . برادر ۱ـ اگر برادر خود را در حالی که مسرور است ، در خواب ببینید ، نشانه آن است که موجب خوشبختی و پیروزی برادر خود […]

تعبیر خواب هایی که با حروف ب شروع میشود بالکن ۱ـ اگر خواب ببینید که در بالکنی ایستاده اید ، نشانه آن است که در آخرین مراحل موفقیت در کاری ، مضطرب و نگران خواهید شد . ۲ـ اگر دختری خواب ببیند با نامزد خود در بالکن گفتگو می کند ، نشانه آن است که […]

تعبیر خواب هایی که با حروف ب شروع میشود باتلاق ۱ـ گذشتن از میان مناطق باتلاقی در خواب ، علامت آن است که تحت الشعاع شرایطی ناسازگار قرار می گیرید ، و از ماجرایی عاشقانه ضربه ای شدید متحمل خواهید شد . ۲ـ اگر خواب ببینید به زمینی باتلاقی نزدیک می شوید که پوشیده از […]

آشپزخانه ۱ـ دیدن آشپزخانه در خواب ، علامت آن است که حوادثی ناگهانی ، شما را غمگین خواهد ساخت. ۲ـ اگر زنی خواب ببینید آشپزخانه اش تمیز و مرتب است ، علامت آن است که اقبال به او رو خواهد کرد. آشپزی اگر خواب ببینید گوشت می پزید ، علامت آن است که وظیفه ای […]

تعبیر خواب هایی که با حروف آشروع میشود آب ۱ـ دیدن آب زلال در خواب ، علامت آن است که با شادمانی به سعادت و خوشبختی دست خواهید یافت. ۲ـ دیدن آب گل آلود در خواب ، علامت آن است که لذت بردن از زندگی جای خود را به نومید شدن از زندگی خواهد داد […]

تعبیر خواب با قرآن از ائمه معصومین صلوات الله علیهم منقولست که هرکس خوابی ببیند و تعبیر آنرا بخواهد بداند ببیند از ماه چند شب گذشته است بعوض هر شب یک سوره از سوره های قرآن شماره کند و بعد از آن بعدد هر شبی که که گذشته یک آیه بشمارد در آیه آخر تعبیر […]

جدول زمان تعبیر شدن خوابها بر حسب ساعت در اخبار از امیرالمؤمنین (ع) آمده است که : “چون مومنی خواب بیند ، واجب کند داستان تعبیر آن را تا از خواب بهره نیکو و شادی برگیرد واگر خواب بد دید ،با صدقه و دعا و ذکر خدای متعال از خود رفع شر کند. ” خواب‌هایی […]

نکات قابل توجه برای تعبیر خواب ۱- رؤیای انساندر درجه اوّل حکم اطلاع رسانی و آگاهی بخشی را دارد که این شامل دو قسم از خوابهامی گردد.(رؤیای صادقانه و نمادین)که در سه مقطع گذشته و حال و آینده خواب بینندهدیده است. ۲- رویای انسان به سه دسته تقسیم می گردد: الف)صادقانه ب) نمادین ج) کاذبه […]

رویایینی در قرآن چهار کلمه مختلف در قرآن به معنای رویا به کار رفته‌اند. سه کلمه اول که در معنی رویای خوب عبارتند از: کلمه = رویا؛ میزان تکرار = ۶ (سوره یوسف آیات ۵، ۴۳ و ۱۰۰؛ سوره اسرا آیه ۶۰؛ سوره صافات آیه ۱۰۵؛ سوره فتح آیه ۲۷) کلمه = منام؛ میزان تکرار […]

انواع خواب و تعبیر انواع خواب در مورد تعبیر خواب خیلی ها گفته و نوشته اند.بشر همیشه خواب دیده و چون این را به تجربه دریافته بود که خوابهیش بی ارتباط با زندیگیش نمی توانند باشند همیشه درصدد یافتن کلیدی بود که بتواند این در بسته را به روی او بگشاید و چراغی فرا راهش […]

ﻧﺎﻣﻪ ﮐﻮﺩﮎ ﯾﺘﯿﻢ ﺑﻪ ﺩﻭﺳﺘﺶ ﻋﻠﯽ ﺳﻼﻡ ﻓﺮﺩﺍ ﺩﯾﮕﻪ ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ ﻧﻤﯽ ﺑﯿﻨﻤﺖ .. ﺍﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺭﻭ ﻣﯿﻨﻮﯾﺴﻢ ﻭﺍﺯ ﺑﺎﻻﯼ ﺣﯿﺎﻁ ﻣﯿﻨﺪﺍﺯﻡ ﺧﻮﻧﺘﻮﻥ .. ﻓﺮﺩﺍ ﺑﺨﻮﻥ .. ﺍﻣﺸﺐ ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻢ .. ﻗﺮﺍﺭﻩ ﺑﻌﺪ ﺷﺎﻡ ﻣﻦ ﻭﺧﻮﺍﻫﺮﮐﻮﭼﮑﻢ ﺑﺎ ﻣﺎﻣﺎﻥ ﻭﺍﺳﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺮﯾﻢ ﭘﯿﺶ ﺑﺎﺑﺎ … ﺧﻮﺩﺕ ﻫﻢ ﻣﯿﺪﻭﻧﯽ ﺑﺎﺑﺎﻡ ﺩﻭﺳﺎﻝ ﺭﻓﺘﻪ ﭘﯿﺶ ﺧﺪﺍ .. ﻣﺎﻣﺎﻥ ﻣﯿﮕﻪ ﻣﺎ […]

تبلیغات
جدیدترین مطالب
تازه های آموزش
عکس|جدید
تازه های آشپزی
تازه های خبر
تازه های بازار
تازه های روانشناسی
تازه های سرگرمی
جدیدترین اس ام اس و پیامک
تازه های سلامت
تازه های علمی
مدل و مد لباس|جدید
کامپیوتر و اینترنت|جدید
کودکان و والدین|جدید
گردشگری+جدید
جدیدترین مطالب